Profilisani limovi

Izrađuju se u različitim profilima u širokoj paleti boja od pocinkovanog čelika ili aluminijuma sa lak zaštitom, plastificiran. Primenjuju se za pokrivanje krovne konstrukcije, izradu nastrešnica ili u industrijskom građevinarstvu.

Decks

58.210.988
85.280.1120
135.310.930
153.280.840
158.250.750
200.420.840
115.600
125.600
115.600
58.210.988

Roof profiles

16,5.137,5.1100
38.250.1000
45.333.1000
76.18.988 sinus